Page Number :1

News

Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistanda Aşgabat şäherindäki Medeniýet merkeziniň Pars dili öwrenijileriniň gezelenji geçirildi
Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistanda Aşgabat şäherindäki Medeniýet merkeziniň Pars dili öwrenijileriniň gezelenji geçirildi
Eýran Yslam Respublikasynyň Medeniýet merkeziniň Pars dili öwrenijileriniň okuw gezelenji “Altyn Asyr” söwda merkezinde, ýagny halk arasynda “5 aýak” diýilýän seýilgähde geçirildi.
 Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet merkezinde akyldar şahyr Nyzamyny ýatlama
Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet merkezinde akyldar şahyr Nyzamyny ýatlama
Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistanda Aşgabat şäherindäki Medeniýet merkezinde Eýranly meşhur şahyr, akyldar Nyzamyny ýatlama dabarasy geçirildi.
Medeniýet we Yslam ugrukdyryş ministriniň gatnaşmagynda  Eýranyň medeniýet we sungat sergisiniň açylyş dabarasy
Medeniýet we Yslam ugrukdyryş ministriniň gatnaşmagynda Eýranyň medeniýet we sungat sergisiniň açylyş dabarasy
Eýranyň Türkmenistandaky medeniýet günleriniň ikinji gününde eýranly suratkeşleriň miniatýura, kalligrafiýa, mozaýka agaçdan, küýzegärçilik, haly, heýkeltaraşlyk, eýran milli lybaslary,
Medeniýet we Yslam  ugrukdyryş ministriniň Aşgabatdaky  “Watan Mukaddesligi” muzeýine gezelenji
Medeniýet we Yslam ugrukdyryş ministriniň Aşgabatdaky “Watan Mukaddesligi” muzeýine gezelenji
Eýranyň Türkmenistanda geçirilýän medeniýet günleriniň çäginde Medeniýet we yslam ugrukdyryş ministri doktor Muhammet Mehdi Esmaili we onuň ýayndaky wekiliýet Aşgabatdaky “Watan Mukaddesligi” muzeýine baryp gördüler we Röwşen Nurmyradow Muhammetgulyýewiç tarapyndan garşylandylar
Medeniýet we Yslam ugrukdyryş ministriniň Türkmenistanyň Daşary işler ministri bilen duşuşygy
Medeniýet we Yslam ugrukdyryş ministriniň Türkmenistanyň Daşary işler ministri bilen duşuşygy
24-nji bahman (13-nji fewral) duşenbe güni Eýranyň medeniýet günlerini we senetçilik sergisini açmak üçin Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherine gelen Medeniýet we Yslam ugrukdyryş ministri doktor Muhammet Mehdi Esmaili Türkmenistanyň Kabinet ministriniň başlygynyň medeniýet boýunça orunbasary Mährijemal Mämmedowa bilen duşuşdy.
Medeniýet we Yslam ugrukdyryş ministriniň Türkmenistanyň Kabinet ministriniň
Medeniýet we Yslam ugrukdyryş ministriniň Türkmenistanyň Kabinet ministriniň
Medeniýet we Yslam ugrukdyryş ministriniň Türkmenistanyň Kabinet ministriniň
Medeniýet we Yslam ugrukdyryş ministri Eýran Yslam Respublikasynyň medeniýet
Medeniýet we Yslam ugrukdyryş ministri Eýran Yslam Respublikasynyň medeniýet
Medeniýet we Yslam ugrukdyryş ministri Eýran Yslam Respublikasynyň medeniýet günleriniň dabaraly ýapylyş çäresine gatnaşdy
Medeniýet we Yslam ugrukdyryş ministry  “Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň başlygy bilen duşuşygy
Medeniýet we Yslam ugrukdyryş ministry “Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň başlygy bilen duşuşygy
Medeniýet we Yslam ugrukdyryş ministri, Bahman aýynyň 24-ne (13nji fewral) duşenbe güni “Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň başlygy Ogulhajat Işangulyýewa bilen duşuşygynda haly pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin bilelikdäki iş toparynyň döredilmegine ünsi çekdi.
Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Eýranly
Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Eýranly
Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Eýranly hünärmenleriň halk we etrap aýdym-saz we däp-dessur hereketleriniň - tanslarynyň ýerine ýetirilişi
Tekstiňizi giriziň we Enter düwmesini basyň

Şriftiň ululygyny üýtgetmek:

Sözleriň arasyndaky aralygy üýtgetmek:

üýtgetmek Setiriň beýikligini:

Syçanjygyň şablonyny üýtgetmek: